home Finansowanie NCBR: ponad 168 mln zł na technologie przyjazne środowisku

NCBR: ponad 168 mln zł na technologie przyjazne środowisku

Ponad 168 mln zł dofinansowania otrzymało 16 konsorcjów na rozwój innowacyjnego rolnictwa i technologii przyjaznych środowisku. Trzecią edycję programu BIOSTRATEG rozstrzygnęło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG został uruchomiony przez NCBR w 2013 roku. Ma na celu finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa żywnościowego, racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi czy przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu.

W ramach trzeciego, ostatniego konkursu BIOSTRATEG do NCBR wpłynęły 74 wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę ponad 760 mln zł. Na podstawie ocen ekspertów i komitetu sterującego programu, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podjęło decyzję o przyznaniu dofinansowania 16 konsorcjom w wysokości ponad 168 mln zł.

Za otrzymane dofinansowanie nagrodzone przedsiębiorstwa opracują m.in. inteligentne narzędzia monitorujące występowanie zgnilca złośliwego w rodzinach pszczoły miodnej; zintegrowaną strategię reaktywacji polskiej hodowli pszenicy heterozyjnej; oraz technologię innowacyjnych nawozów mineralnych

“Badania naukowe w dynamicznie rozwijającym się sektorze life science są niezwykle istotne w kontekście wyzwań związanych z efektywnym gospodarowaniem zasobami naturalnymi. W programie BIOSTRATEG wspieramy ambitne projekty polskich jednostek naukowych i przedsiębiorców, w wyniku których osiągniemy postęp technologiczny w obszarach warunkujących rozwój gospodarczy i społeczny naszego kraju” – mówi wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Dardziński.

Dyrektor NCBR prof. Maciej Chorowski podkreśla, że korzystanie z wiedzy i potencjału jednostek naukowych to klucz do rozwoju i szansa na postęp technologiczny firm. “Prace B+R wspieranych przez nas konsorcjów poprawią konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, ale przede wszystkim przyniosą rozwiązania w ważnych dla naszej przyszłości obszarach, takich jak gospodarka wodna czy adaptacja do zmian klimatu” – mówi.

Program BIOSTRATEG będzie realizowany do 2019 roku. W dwóch dotychczasowych konkursach programu dofinansowanie w łącznej wysokości prawie 300 mln zł otrzymało 21 najlepiej ocenianych przez ekspertów projektów. Realizowane przez konsorcja prace B+R dotyczą m.in. badań nad poprawą efektywności energetycznej oraz zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii w rolnictwie, opracowania innowacyjnych nawozów na bazie alternatywnego źródła surowca, inteligentnej metody oceny fizjologicznego stanu roślin z wykorzystaniem obrazowania multispektralnego oraz zwiększenia bezpieczeństwa i jakości żywności pochodzenia morskiego.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl